Compassion helpt kinderen één voor één


Compassion is een wereldwijde organisatie die opkomt voor kinderen in armoede. Elk kind krijgt één sponsor en een plek in een Compassion-project. Het kind krijgt onderwijs, medische verzorging, gezond eten en hoort over het Evangelie van Jezus Christus.


Alle Compassion-projecten worden door lokale kerken uitgevoerd. Dat maakt Compassion uniek. De projecten zijn een veilige plek voor de kinderen en de kerk is daarbij ook een veilige plek voor hun families. De meeste kerken groeien enorm wanneer zij met Compassion gaan samenwerken. Compassion stelt Christus staat centraal in haar werk, omdat de ervaring leert dat wanneer iemand beseft dat God van hem of haar houdt, dit een enorme kracht vrijzet om een leven te veranderen.


Het doel van Compassion is om kinderen uit armoede te bevrijden in Jezus’ naam. Het grootste programma van Compassion is het kindsponsorprogramma. Iedere sponsor betaalt maandelijks 29 euro. Het kind wordt daardoor opgenomen in een Compassion-project in de buurt. Compassion heeft een holistische aanpak. Dat wil zeggen dat ieder kind op alle aspecten van zijn of haar leven wordt begeleid: fysieke ontwikkeling, economische verbetering, sociale en emotionele groei en geestelijke vorming voor ieder kind. Een sponsor geeft niet alleen geld, maar bouwt ook een relatie met zijn sponsorkind op doordat zij regelmatig met elkaar corresponderen. De kinderen voelen zich heel speciaal als ze merken dat er iemand aan de andere kant van de wereld om hen geeft. Zelfs een kort briefje met een paar bemoedigende woorden geeft een kind veel zelfvertrouwen en hoop.


Compassion helpt ook zwangere vrouwen en moeders met baby’s en peuters door middel van het Child Survival Program. De vrouwen krijgen hier voorlichting en hulp bij het opvoeden. Vaak weten de moeders niet veel over hygiëne, schoon drinkwater en gezond eten, terwijl zulke dingen juist zo belangrijk zijn voor een klein kind. Dagelijks sterven er wereldwijd bijna 27.000 kinderen aan oorzaken die te voorkomen zijn. Daarom geeft Compassion zoveel mogelijk voorlichting.


Kinderen die tijdens het kindsponsorprogramma zijn opgevallen doordat ze erg hoge cijfers halen en laten zien dat ze leiderschapskwaliteiten hebben, worden geselecteerd voor het Leadership Development Program. In dit programma volgen deze studenten de studie die ze graag willen doen. Daarbij volgen ze een leiderschapprogramma, dat onder andere bestaat uit bijeenkomsten na schooltijd en vakantiekampen. Het doel is om van de studenten echte leiders te maken die een verschil kunnen maken in hun omgeving. De boodschap ‘vergeet niet waar je vandaan komt’, krijgen zij veelvuldig mee en dit resulteert in leiders die juist in hun eigen gemeenschap een verschil willen maken. Zij zetten bijvoorbeeld een dokterspraktijk op, worden onderwijzer of gaan helpen in het Compassion-project waar ze zelf ook ooit deel aan namen. Met hun baan verdienen ze vaak genoeg geld om hun familie te onderhouden en om zelfs de studie van hun broertjes en zusjes te betalen. Een sponsor betaalt 200 euro per maand voor de student en ook zij schrijven elkaar brieven.


Naast deze programma’s heeft Compassion aanvullende fondsen waar giften naar overgemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld voor noodhulp, de voedselcrisis en een fonds voor ongesponsorde kinderen.


Compassion is opgericht in 1952 en werkt in 25 ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Vanuit 12 partnerlanden wereldwijd wordt er gezocht naar sponsors. Op dit moment worden er 1,2 miljoen kinderen geholpen.


voor meer informatie: www.compassion.nl